Nyt fra fællesjagterne 11/11 2019
 
 
Finn Grauslund, som deltog i jagten i Drejens i lørdags skriver:

 

Hej Michael
Jagten forløb ganske fint, det startede med lidt tåget vejr som forsvandt efter at solen fik magt.Der var som sædvanlig et par jægere som var udeblevet uden at meddele rettidigt afbud til jagtlederen.

Hunde: Der var fremmøde af 5 jægere med hund, så der blev udpeget et par unge jægere med friske ben, så vi var 7 jægere til at gå igennem.
Jagten:

I 1. Såt ( slugten med krat ) blev der ikke afgivet skud, der var intet vildt i denne såt.
I 2. såt ( skrubbet i lavningen ) var der et enkelt rådyr som vidste hvordan man snyder hunde og jægere, den trykkede ind til drevet var passeret, bagposterne sov i timen.
I 3. såt ( højskoven ) blev der afgivet skud til Skovsneppe, den fløj videre til stor ærgrelse for den der havde den på skudhold.

 
     

I 4. og sidste såt ( granskoven / brombærkrat ) faldt der 8 skud, de fleste til snepper. Dog var der en ny jæger som stod på post ude på marken mod vest, der havde heldet med sig.Han afgav et perfekt skud til 1 stykke råvildt som blev trykket ud fra granerne, det skal dog siges at der var blevet skudt til dyret af to andre jægere forinden som ikke formåede en afslutning.
Det var hans første stykke vildt, så forståligt at han var en stolt ny jæger.

Vildtparaden:
Den blev afholdt ude i klubhuset på Eliassens vej, inden den sikre såt skulle Rådyret lige brækkes. Så under kyndig vejledning af jagtlederen og nysgerrige tilskuere fik ny jægeren lov til at brække sit først bytte.

Den sikre såt: Der blev serveret gule ærter med flæsk og røgede kålpølser samt øl og vand samt en lille klar en til halsen. Bagefter blev der kaffe med en småkage, hvor snakken gik lystigt om natur og jagtoplevelser 

Bemærkninger til jagten: Der blev ikke set det vildt som vi normalt ser ude i Drejens, det skyldes måske alle de stier og borde der er blevet etableret siden sidste år af Kolding Kommune.