Vamdrup Jagtforening

 
Først et lille spørgsmål: Hvorfor går vi på jagt?
Det spørgsmål kan besvares med lige så mange svar som der er jægere til. Der findes nemlig ikke noget endegyldigt svar på det, fordi vi alle har forskellige grunde til det. Nogen vil gerne skyde meget vildt, mens andre vil opleve naturen, - andre vil have det sociale samvær, og andre igen vil nyde de mange timer, der er lagt i træningen og forberedelserne, lige meget om det er med hunden, riflen, haglbøssen, den dejlige hjemmelavede kniv eller hvad det nu kan være. Alle disse svar og mange flere kan gives på det lille spørgsmål: Hvorfor går vi på jagt?
Forbundet, vores hovedorganisation udstikker i stor udstrækning den politiske vej, som vi andre mere eller mindre godvilligt følger. Overordnet mener jeg at forbundet som helhed yder en stor indsats for jagten i Danmark, men måske kan man diskutere om der er for mange "etager" i beslutningsprocesserne.
-Men tilbage til spørgsmålet om, hvorfor vi går på jagt, -og hvorfor skal vi egentlig være medlem af en jagtforening?
Her er svaret lige så bredt som svaret på hvorfor vi går på jagt. Vi skal uddanne, vi har en social funktion, vi har en oplysningsfunktion både i forhold til vores medlemmer og til det lokalsamfund,der omgiver os, og -  ikke mindst -  skal vi have et rart sted at komme for vores medlemmer. 
Hvad gør vi så for at nå disse mål? Vi tilbyder en bred vifte med hovedvægt på uddannelse og vedligehold af tillærte færdigheder, - skydning både med hagl og riffel, jagt både på land og på havet, aktiviteter, knivkurser, hundedressur, jagthorn, udflugter,  hjemmeside og facebook. Vi arbejder også hele tiden ihærdigt på forbedringer og fornyelse på vores skydebane.
Alle disse arbejder har givet fine resultater i årets løb.

Jeg vil gerne  her til sidst på egne og på foreningens vegne sige tak til alle som på en eller anden måde -stort som småt- har bidraget til dette arbejde og dermed givet foreningen en hjælpende hånd
Tak.