Ledige pladser på sidste fællesjagt
 
 
Der er stadig to ledige pladser på fællesjagten d. 26/01 på Drejens. De kræver ikke, at man medbringer hund. - Og godt nytår!

Michael (61 60 49 09)