: : JAGTTEGNS UNDERVISNING SE NYHEDER .......ÅRSMØDE I KOLDING JÆGERRÅD SE MERE UNDER NYHEDER:::

Rågeregulering

Så kom resultat for rågereguleringen 2020.


Som det kan ses var det igen, igen, igen Martin Lythje, der skød flest.

Klik på linket nedenunder og se resultatet.


RÅGEREGULERING 2021

Der kan hentes rågekort hos Kolding Jagt- og Strandjagtforening i klubhuset Havnen (Marina syd)

den 19 + 26. april 2021 kl. 18.30-20.30, i samarbejde med Danmarks Jægerforbund – Jægerrådet i Kolding

Der kan ikke afhentes kort andre dage end de nævnte.

Bemærk at der er 2 datoer

KUN betaling via Mobilepay, for dem der havde rågekort sidste år, så er der udstedt kort til jer, de skal bare afhentes og betales.

For nye må du gerne henvende dig til Gunnar Bennedsen gunnar@bennedsen.one, inden kortet hentes.

OBS! Det er kun medlemmer i en af Kolding Kommunes jagtforeninger, der kan løse rågekort.

Man skal medbringe jagttegn og gyldigt medlemsbevis fra en af kommunens jagtforeninger. Desuden skal våben, våbentilladelse/registreringsattest til det våben, man agter at benytte, medbringes, nårman skal løse rågekort.

Ved tilmeldingen betaler man 50 kr og får udleveret en reguleringstilladelse, som skal bæres under reguleringen og desuden en parole og en oversigt over de områder, hvor der må reguleres.

Man SKAL møde op en af de to aftener. Der kan IKKE bestilles kort via telefon.

OBS!
Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i 2021.

Reguleringen foregår fra 01/05 – 15/06. Stederne der må reguleres og de særfredninger, der måtte gælde findes på DJ Kolding Jægerråds hjemmeside