GODT NYTÅR TIL ALLE: SE NYHEDER: AFLYSTE JAGTER: ALLE JAGTER I JANUAR AFLYST. SKYDEBANEN ER LUKKET.

Rågeregulering

Så kom resultat for rågereguleringen 2020.


Som det kan ses var det igen, igen, igen Martin Lythje, der skød flest.

Klik på linket nedenunder og se resultatet.


Kortene sælges normalt fra Kolding Jagtforenings klubhus på Eliassensvej.

OBS! Det er kun medlemmer i en af Kolding Kommunes jagtforeninger, der kan løse rågekort.

Man skal medbringe jagttegn og gyldigt medlemsbevis fra en af kommunens jagtforeninger. Desuden skal våben, våbentilladelse/registreringsattest til det våben, man agter at benytte, medbringes, nårman skal løse rågekort.

Ved tilmeldingen betaler man 50 kr og får udleveret en reguleringstilladelse, som skal bæres under reguleringen og desuden en parole og en oversigt over de områder, hvor der må reguleres.

Man SKAL møde op en af de to aftener. Der kan IKKE bestilles kort via telefon.

OBS!
Såfremt det udleverede kort til statistik ikke tilbageleveres i udfyldt stand, vil den pågældende jæger ikke kunne ansøge om reguleringstilladelse for reguleringen i 2021.

Reguleringen foregår fra 01/05 – 15/06. Stederne der må reguleres og de særfredninger, der måtte gælde findes på DJ Kolding Jægerråds hjemmeside