Generalforsamling :

Generalforsamling er foreløbig aflyst.

Vamdrup Jagtforening udskyder ordinær generalforsamling På grund af de nuværende Corona restriktioner, som forventes at gælde mindst frem til 1. april, og som p.t. ikke tillader indendørs forsamlinger på mere end 5 personer, er Vamdrup Jagtforening nødt til at udskyde sin ordinære generalforsamling på ubestemt tid. Iflg. foreningens vedtægter skal generalforsamlingen afholdes i første kvartal hvert år, og ”Indkaldelse af den ordinære generalforsamling med angivelse af dagsorden skal ske enten i DJ´s medlemsblad eller på DJ´s hjemmeside og i lokalavis med mindst to ugers varsel”. Derfor bringes denne meddelelse på DJs hjemmeside og i Vamdrup Ugeavis og desuden på foreningens hjemmeside og Facebook-side. Der vil blive indkaldt til ordinær generalforsamling, så snart det er muligt i forhold til corona restriktionerne. Bestyrelsen fortsætter sit arbejde, efter de regler som er foreskrevet i DJ’s vedtægter, efter 31/3. Retningslinjerne kan læses på Dj’s hjemmeside under Info om Corona.

Vamdrup Jagtforenings bestyrelse.