Generalforsamling 2024

Onsdag d. 13 marts kl. 19.30 afholdes der generalforsamling i Vamdrup Jagtforening på Vamdrup Skydebane.

Dagsorden iflg. vedtægter.

Forslag skal være formanden i hænde 14 dage før.

Der serveres øl, vand og kaffe samt rulle/ostemad.

Bestyrelsen.